Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
v
v

Změny v rozvrhu Monday 18. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Holoubková Michala - ..
Michlová Martina - - .. Kos Čer Kme Bar - .. -
Moravcová Lubomíra - - -
Vítová Dana - - - - - - - Rul Kos - - -
Ulrichová Monika - Koř Šmí Hou
Žampachová Zuzana - Tic Kac Kli Bit Bit - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartošová Jitka
6 supl. (Mic NEM) HAČ 2.SC (Sk2) 407 přespočetná hod.
Bitterová Zdeňka
4 spojeno (Žam NEM) UCP 4.AO (SK1) 317
4 změna UCP 4.AO (SK2) 317
5 spojeno (Žam NEM) UCP 4.AO (SK1) 317
5 změna UCP 4.AO (SK2) 317
Čápová Leona
před 6. hod dohled Dohled 4. patro  
Červinková Dana
6 navíc DLU 3.SC 212 přespočetná hod.
Černá Radka
4 supl. (Mic NEM) ANJ 2.SC (Sk1) 212 přespočetná hod.
Gavčíková Alena
před 2. hod dohled Dohled 2. patro  
Houšková Vladimíra
8 supl. (Ulr LÉK) MCV 4.EL (MCV)+ 410 přespočetná hod.
Ježková Eva
2 přesun << HOZ 1.AO 409 z 22.10. 6. hod
Kacetlová Petra
2 supl. (Žam NEM) EKO 1.BO 414 přespočetná hod.
Klimeš Vít
3 spojeno (Žam NEM) ANJ 4.EL (SK2) 410
Kmentová Martina
5 spojeno (Mic NEM) ČEJ 3.EL (ČEJ2) 209
Kořínek Michael
6 Dozor - studovna  
Kostelecký Tomáš
3 Suplovací pohotovost  
8 supl. (Vít VZD) ANJ 3.AO (SK2) 409 přespočetná hod.
Rulfová Janů Jitka
7 spojeno (Vít VZD) EKO 3.BO (SK2) 229
7 změna EKO 3.BO (SK1) 229
Svobodová Šárka
2 přesun << PPOA 3.SC 212 z 6. hod
6 přesun >> PPOA 3.SC na 2. hod
Šmíd Zdeněk
7 supl. (Ulr LÉK) MCV 4.EL (MCV)+ 410 přespočetná hod.
před 7. hod dohled Dohled STA 1. patro  
Tichá Eva
1 supl. (Žam NEM) EKO 1.BO 414 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.AO
2 HOZ 409 přesun << JeE z 22.10. 6. hod
2 OBN odpadá (Hol)
1.BO
1 EKO 414 supluje Tic (Žam)
2 EKO 414 supluje Kac (Žam)
2.SC
4 ANJ Sk1 212 supluje Čer (Mic)
6 HAČ Sk2 407 supluje Bar (Mic)
3.AO
8 ANJ SK2 409 supluje Kos (Vít)
3.BO
7 EKO SK2 229 spojí Rul (Vít)
7 EKO SK1 229 změna Rul
3.EL
5 ČEJ ČEJ2 209 spojí Kme (Mic)
3.SC
2 PPOA 212 přesun << SvŠ z 6. hod
2 DLU odpadá (Mic)
6 DLU 212 navíc ČeD
6 PPOA přesun >> na 18.10. 2. hod
8 HAČ odpadá (Mic)
4.AO
4 UCP SK1 317 spojí Bit (Žam)
4 UCP SK2 317 změna Bit
5 UCP SK1 317 spojí Bit (Žam)
5 UCP SK2 317 změna Bit
7 MCV MCV 410 supluje Šmí (Ulr)
8 MCV MCV 410 supluje Hou (Ulr)
4.EL
3 ANJ SK2 410 spojí Kli (Žam)
7 MCV MCV 410 supluje Šmí (Ulr)
8 MCV MCV 410 supluje Hou (Ulr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou